Erasmus+ pályázati támogatás a zenepedagógiai gyakorlat kreatív megújítására

Nemzetközi stratégiai program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vezetésével, budapesti, holland és skóciai partnerintézmények bevonásával kezdődhet nagyszabású szakmódszertani fejesztés a kodályi alapelvek mentén.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a hazai pályázók között a legmagasabb pontszámmal végzett és csaknem 250.000 euró támogatást nyert A zenepedagógiai gyakorlat kreatív utakon történő megújítása a kodályi alapelvek mentén Magyarországon, Hollandiában és Skóciában című nagyszabású, nemzetközi projektjével. Az Erasmus+ Stratégiai Partnerségi programjának keretében elnyert, 2016-1-HU01-KA203-023027 azonosítószámú pályázat megvalósításában a hágai és a glasgowi zeneakadémiák mellett részt vesz a Városmajori Kós Károly Általános Iskola, a hollandiai nemzeti ifjúsági kórusokat fenntartó Vocaal Talent Alapítvány és a Skót Ifjúsági Kórus (National Youth Choir of Scotland). A program időtartama 30 hónap, megvalósítása 2016 októberében indul. A pályázat bírálói kiemelték, hogy a projekt összeurópai problémára ad választ, emellett Magyarország számára is kiemelten fontos, mert a Kodály-módszer alkalmazásának nemzetközi térnyerését támogatja és a módszer megújítását is szolgálja.
 
A program nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy részt vegyen egy, a kor kihívásaihoz igazodó kompetenciákkal felvértezett új ének-zenetanári generáció felnevelésében, és olyan pedagógiai muníciót adjon az oktatók kezébe, melyek segítségével az énekórák a nem tagozatos iskolákban is az aktív, örömteli éneklés, zenélés forrásává válhatnak. A nemzetközi partnerországok, Hollandia és Skócia működő példát szeretne állítani saját, iskolai neveléssel foglalkozó döntéshozói elé is, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a gyermekkori zenei nevelés fontossága és annak pozitív hatása a tanulási folyamatok hatékonyságára és a gyermekek kognitív funkcióira, személyiségére. Szerencsés egybeesés, és a kitűzött célok fontosságát is jelzi, hogy a kodályi zenepedagógia elveinek konzekvens alkalmazása mellett a nemzetközi program megvalósítói felhasználják majd a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani Kutatási programjában párhuzamosan futó kutatási pályázat eredményeit is. A kutatás két olyan új zeneoktatási modellt tesztel, melyek az énekórákon a gyermek aktív részvételét, szabad mozgását és a zene befogadását állítják a középpontba.
 
A célok eléréséhez szükség van egy új tanmenetre, melyhez megújított metodikai, szakdidaktikai segédanyagok és megújított zenei repertoár kapcsolódik. A zenék kiválasztását, a zenei darabokhoz tartozó elemzések írását és a mozgásos koreográfiák kidolgozását a három egyetem hallgatói fogják elvégezni intenzív programok keretében. A munkába minden résztvevő bevonja a saját országa zenei, népzenei örökségét, és országonként 300 darabos repertoárt fejleszt.
 
A kisiskolások tanítása ma már elképzelhetetlen a digitális technika alkalmazása nélkül, így a projektből ez a dimenzió sem maradhat ki. A program részeként három országban kezdődhet meg a zenei írás és olvasási készségeket fejlesztő, a Kodály Intézet szakmai közreműködésével, egy magyar programozó-csapat által évek óta tökéletesített applikáció éles tesztelése. Az új módszertani anyagok kipróbálását normál általános iskolák alsó tagozatos gyermekein, illetve ifjúsági kórusok zenei foglalkozásain, valamint mindhárom ország tanártovábbképzésein végzik majd a szakemberek.
 
A nemzetközi együttműködés legfontosabb, távlati célja, hogy a folyamatosan megújuló zenepedagógiai módszertani anyagok minél szélesebb körben elérhetők legyenek, és a későbbiekben minél több nemzet bevonásával bővüljenek. Ennek érdekében a projekt céljai között egy olyan nyilvános, ingyenes internetes platform létrehozása is szerepel, mely állandóan bővülő adatbázisával néhány éven belül világméretű zenepedagógiai közösségi hellyé válhat.
 
magyar

Közelgő események

Nemzeti Ifjúsági Kórus felhívás

Kodály Summer School 2018

Részletek az angol nyelvű oldalakon.