Kodály bibliográfia

A Kodály Zoltán élete és munkássága - a Kodály-irodalom nemzetközi bibliográfiája címû kutatási programot Kodály Zoltánné kezdeményezésére és támogatásával kezdtük el az 1990-es évek közepén.

1999-2003 folyamán az OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok zenei kuratóriumának anyagi támogatásával folytattuk. Az évek során közel tízezer tétel gyûlt egybe, fõleg magyar (de nem csak magyarországi) sajtótermékekbõl.

2004. évben az Nemzeti Kulturális Alapprogram és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös pályázatán elnyert támogatás tette lehetõvé, hogy a legfontosabb információkat tartalmazó bibliográfiai tételekbõl az érdeklõdõk, a Kodály életével, zeneszerzõi, pedagógiai és népzenekutatói életmûvével, vagy ahhoz kapcsolódó témákkal foglalkozó szakemberek számára a Kodály Intézet honlapjáról elérhetõ legyen egy válogatás. Ez természetesen továbbra is folyamatos gondozást, bõvítést igényel, amint az interneten hozzáférhetõ adatbázis hátterét jelentõ, elvben teljességre törekvõ bibliográfia állandó mennyiségi és minõségi fejlesztése is alapvetõ feladatunk. A válogatásra az egybegyûlõ adatok információ-értékének egyenetlensége miatt van szükség. Így például még a legfontosabb mûvek elõadásai közül is csak a bemutatókra és más kiemelkedõ alkalmakra vonatkozó dokumentumokat vesszük be az interneten felkereshetõ adatbázisba. Az alapvetõ bibliográfiai adatokon túl remélhetõen az annotációk is segítik a keresõk tájékozódását.

Itt kell köszönetet mondanunk a támogatóknak és az adatgyûjtésben közremûködõ számos munkatársnak. Az anyagi támogatás és a kutatók szorgos feltáró munkája nélkül a vállalt feladat elvégzésében sokkal hátrébb lennénk, s nem tudnánk ilyen gazdag információ-forrással segíteni a hozzánk fordulók munkáját.
A saját igényeink szerinti programon alapuló adatbázis sok szempont szerinti keresést tesz lehetõvé: kereshetünk a zenemûvek címe, a cikkek, könyvek szerzõi, a folyóiratok címei, a megjelenés éve, s nem utolsó sorban a tárgyszavakkal megjelölt téma, tartalom szerint, akár egyidõben több szempont alapján is.

Az adatbázis elérhetősége: http://kodaly.hu/biblio/

magyar

Közelgő események

Nemzeti Ifjúsági Kórus felhívás

Kodály Summer School 2018

Részletek az angol nyelvű oldalakon.